Κατατέθηκε o νέος νόμος για τη Διαμεσολάβηση!!

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μείωση του αριθμού των υποθέσεων που εισάγονται προς επίλυση στα δικαστήρια. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε:

α) Οι οικογενειακές πλην των γαμικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου και των διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων (προσβολή πατρότητας, μητρότητας κλπ).

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την Τακτική Διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώ εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις :1) της κύριας παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών, 2) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., 3) οι διαφορές, στις οποίες οι διάδικοι δικαιούνται νομικής βοήθειας.

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, αυτός ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολαβητών (ΚΕΔ). Για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία της διαμεσολάβησης η παράσταση του δικηγόρου των διαδίκων είναι υποχρεωτική, με μειωμένο παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου. Στην διαδικασία της διαμεσολάβησης η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που τα μέρη αχθούν σε συμφωνία, το σχετικό συμφωνητικό θα πρέπει να συνιστά τίτλο εκτελεστό.