ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 25, Τ.Κ.: 54625, Θεσσαλονίκη

E-mail: theocharis@tlc.gr

Τηλέφωνο: (+30) 2310 517679

Φόρμα επικοινωνίας