Ξεκίνησε η διαβούλευση για τις τροποποιήσεις του νόμου για τη διαμεσολάβηση!

Ο Ν. 4512/2018 αλλάζει!

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε προς διαβούλευση τη πρότασή του για τις τροποποιήσεις του Ν. 4512.2018 για τη διαμεσολάβηση.

Σημαντικές προτάσεις αποτελούν η εφαρμογή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε ένα ευρύ πεδίο υποθέσεων καθώς και η διεύρυνσης της δυνατότητας παροχής εκπαίδευσης.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμο και να κάνετε τις προτάσεις σας:

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=10848