Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη Διαμεσολάβηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέδωσε στις 23/9 την παρακάτω ανακοίνωση:

Η πλειοψηφία του ΔΣ (κκ. Π. Λυμπερόπουλος, Ν. Σαλάτας, Ε. Βεργώνης, Δ. Φούκας, Χ. Μαυρίδης, Σ. Γκαρά, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης) διατύπωσε την άποψη ότι η επικείμενη νομοθέτηση για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές που δεσμευτικά έθεσε η υπ αρ. 34/28.06.2018 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όταν εξέτασε τη συνταγματικότητα και τη συμμόρφωση του ν.4512/2018 με το ενωσιακό δίκαιο και ότι θα πρέπει ο θεσμός της Δικαστικής Μεσολάβησης που παρέχει υψηλά εχέγγυα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας να εξεταστεί συνδυαστικά με τη Διαμεσολάβηση, προκειμένου περισσότεροι και σύγχρονοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών να συμβάλλουν στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.

Η μειοψηφία του ΔΣ (κκ. Χρ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Α. Ερμίδου, Π. Μποροδήμος, Β. Πάπαρη, Χ. Νάστας, Γ. Κομπολίτης) δήλωσε αντίθετη στην υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής Διαμεσολάβησης με οποιαδήποτε μορφή καθώς αντιστρατεύεται στον εκούσιο χαρακτήρα της, θεώρησε ότι η γενική αναφορά και επίκληση στην απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ δεν αποτελεί συγκεκριμένη θέση επί του εξαγγελθέντος νομοσχεδίου και πρότεινε μορφές αντίδρασης σε περίπτωση που έρθει προς ψήφιση τέτοιο νομοσχέδιο, συντονίζοντας την δράση της Ένωσης με την δράση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.