Η Σύμβαση της Σιγκαπούρης

Κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διαμεσολάβηση από 46 χώρες

Κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διαμεσολάβηση από 46 χώρες

Στις 7 Αυγούστου του 2019 υπογράφηκε τελικά στη Σιγκαπούρη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εκτέλεση των εμπορικών συμφωνιών που προκύπτουν από τη Διαμεσολάβηση.

Η σύμβαση ήταν αναμενόμενη, μιας και το σχετικό κείμενο είχε εγκριθεί πρωτύτερα κατά την 51η σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) στις 26 Ιουνίου 2018.


Η εν λόγω σύμβαση φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο που έπαιξε η Σύμβαση της Νέας Υόρκης, για την αναγνώριση των διαιτητικών αποφάσεων. Σημειώνεται ότι η τελευταία έχει υπογραφεί από το σύνολο σχεδόν των αναπτυγμένων χωρών, καθιστά εξαιρετικά ευχερές να αναγνωριστεί μια διαιτητική απόφασης στη δικαιοδοσία, όπου πρέπει να εκτελεστεί και έχει συμβάλλει στα μέγιστα στην διεθνή ανάπτυξη της εμπορικής διαιτησίας.

Η Σύμβαση της Σιγκαπούρης θα τεθεί σε ισχύ εντός 6 μηνών, με την ελπίδα να διευρυνθεί και ο αριθμός των χωρών, που θα την υιοθετήσουν.  Είναι δε σημαντικό και ενδεικτικό της διεθνούς τάσης προς τη διαμεσολάβηση και τις εξωδικαστικές μορφές επίλυσης των διαφορών, πως η σύμβαση υπογράφηκε και από τις Η.Π.Α.