Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4512.2018

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4512.2018