Γίνε και συ συντονιστής διαλόγων!

Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε, ότιστo πλαίσιo της διοργάνωσης των Τρίτων Αθηναϊκών Διαλόγων που θα λάβουν χώρατην 12 Απριλίου 2014 με πρωτοβουλία του ΕλλΚΔΔ, σε συνεργασία με τη διεθνή μηκερδοσκοπική οργάνωση Διαμεσολαβητές Πέρα από τα Σύνορα (Mediators BeyondBorders-ΜΒΒ), προσφέρουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από διεθνούςκύρους εισηγητές των ΗΠΑ κατά το χρονικό διάστημα 7-12/4/2014. Η εκπαίδευσηκορυφώνεται με την ανοιχτή σε όλους εκδήλωση " Η βία σήμερα" πουαποτελεί μία ευκαιρία συνάντησης των MBBI, των Ελλήνων συντονιστών διαλόγων,εκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων, κρατικών και μη φορέων αλλά και απλών πολιτώνπου ενδιαφέρονται για το εν λόγω θέμα. Για την ανακοίνωση και το ακριβέςπρόγραμμα της εκπαίδευσης, δείτε τα συνημμένα αρχεία. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη δήλωσηενδιαφέροντος και αποστείλατέ την στην διεύθυνση info@hellenic-mediation.gr ή στο φαξ 210- 3626610αναγράφοντας οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία σας. Καλή επιτυχία!