Παρουσίαση του προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙνΚαΔιΛ)

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το βρετανικό οργανισμό Centre of Effective Dispute resolution (CEDR) διοργανώνει δίωρο δωρεάν Σεμινάριο στην Αθήνα για την παρουσίαση του προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙνΚαΔιΛ).
Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, ώρα 6 μμ στην αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Πανεπιστημίου 42, 3ος όρ.), θα διεξαχθεί με την επιστημονική επιμέλεια  της Ομάδας Εκπαιδευτών (Faculty)  του CEDR και θα περιλαμβάνει:
-    Σύντομη εισαγωγή στο θεσμό της Διαμεσολάβησης,
-    Παρουσίαση της μεθοδολογίας και του εποπτικού υλικού του προγράμματος του CEDR, 
-    Πληροφόρηση για τη δυνατότητα λήψης Πιστοποίησης τόσο από το βρετανικό οργανισμό, όσο και από το  Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας,
-    Ενημέρωση για πρακτικά ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με προσωπικές συνεντεύξεις με τα μέλη της  Ομάδα Εκπαιδευτών και
-    Μικρή Δεξίωση στο τέλος της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη λειτουργία ενός ποιοτικού και οικονομικού εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων Διαμεσολαβητή και την πιστοποίηση με αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών που προσφέρει το Κέντρο είναι από τα πλέον οικονομικά της αγοράς καθώς το κόστος του ανέρχεται στα 1650 ευρώ συμπεριλαμβανομένων πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και διατροφής/ διαλειμμάτων καφέ των εκπαιδευόμενων
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιτότητας. Βρείτε παρακάτω τη δήλωση ενδιαφέροντος.


Δήλωση Ενδιαφέροντος

Όνομα: 
Επώνυμο:
Ιδιότητα:    
Τηλ. επικοινωνίας: Κινητό:    
Σταθερό:
Ε-mail:

Παρακαλούμε,  όπως αποστείλετε την αίτηση συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική δ/νση elmysiri@sae-epe.gr ή στο φαξ 210 – 3626610 .
Πληροφορίες κ. Ελισάβετ Μυσίρη, 09.00-16.00
 210-3620274 
 210- 3626610
 elmysiri@sae-epe.gr