Νέο εκπαίδευση διαμεσολαβητών στη Λάρισα!

6 - 11 Οκτωβρίου 2014:

Νέα εκπαίδευση στηδιαμεσολάβηση στη Λάρισα

 

Σας ενημερώνουμε ότιτο ΕλλΚΔΔ, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό οργανισμό CEDRτο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισαςπαρέχει ένα από τα πιο ποιοτικά και συνάμα οικονομικά προγράμματα εκπαίδευσηςστον τομέα της Διαμεσολάβησης.

 

Σε μία περίοδο όπου ηυποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού συζητάται έντονα, όλο και περισσότεροιεπαγγελματίες του κλάδου επιλέγουν να εκπαιδευτούν από το ΕλλΚΔΔ. Οδιαμεσολαβητής θεωρείται πλέον ένας πολλά υποσχόμενος επαγγελματίας καθώς οιεγχώριες εξελίξεις δείχνουν προς το πρότυπο της εξωδικαστικής επίλυσηςδιαφορών.

 

Πληροφορίες:

Επόμενη εκπαίδευση: 6- 11/10/2014

Χώρος Εκπαίδευσης:Επιμελητήριο Λάρισας, Λάρισα

Προθεσμία ΥποβολήςΑιτήσεων: ξεκίνησε

Απευθύνεται σε:δικηγόρους, εν γένει νομικούς, οικονομολόγους, ψυχολόγους, λοιπούςεπαγγελματίες του χώρου των διαπραγματεύσεων.

Διάρκεια εκπαίδευσης:40 ώρες + προσωπική αξιολόγηση συμμετεχόντων από έμπειρους Άγγλους και Έλληνεςεκπαιδευτές

ΔυνατότηταΠιστοποίησης: ΝΑΙ, από ελληνικό φορέα

ΔυνατότηταΔιαπίστευσης: ΝΑΙ. Η εκπαίδευση που παρέχει το ΕλλΚΔΔ οδηγεί στη δυνατότητασυμμετοχής στον διαγωνισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατόπιν επιτυχίας,στην εγγραφή στους επίσημους καταλόγους διαπιστευμένων διαμεσολαβητών πουδιατηρεί.

 

Για περισσότερεςπληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στα γραφεία του ΕλλΚΔΔ.

 

Τηλ. 210- 3620274

elmysiri@sae-epe.gr

www.hellenic-mediation.gr

Υπεύθυνηεκπαιδευτικών δράσεων: Ελισάβετ Μυσίρη

Δευτέρα-Παρασκευή09.00-16.00

 

 

Η ομάδα του ΕλλΚΔΔ