Η σημασία του θεσμού της Διαμεσολάβησης

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

(Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα nafsgreen.gr)

 

Η Διαμεσολάβηση είναι η αναζήτηση, από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια διαφορά, μιας συμβιβαστικής λύσης μέσω κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου,  του διαμεσολαβητή. Έτσι διασφαλίζεται η επίλυση της διαφοράς ταχύτερα και οικονομικότερα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές, ενώπιον δικαστηρίων, διαδικασίες, και επιπλέον διαφυλάσσονται οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων σε αυτή επιχειρήσεων.

Πρόκειται για τις λεγόμενες “win–win situations”, όπου με την επίλυση της διαφοράς έχουν όφελος και οι δύο πλευρές.

Στην διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος, λόγω των ιδιαιτέρων τεχνικών που χρησιμοποιεί, ενεργεί ως καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο διάστημα μιας ημέρας, την επίλυση της διαφοράς, ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των δικηγόρων τους , αποτύχουν.

Όπως η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ έχει δείξει, η Διαμεσολάβηση, όταν διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο διαμεσολαβητή που τις περισσότερες φορές είναι δικηγόρος, επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινό κείμενο.

Με τη διαμεσολάβηση είχα τα ευκαιρία να «γνωριστώ» πριν από 10 χρόνια περίπου όταν συμμετείχα σε διάφορα panels κυρίως στο χώρο του κοινοτικού και γενικά εμπορικού δικαίου. Ως δικηγόρος της πράξης, ο θεσμός αυτός στην αρχή με άφησε παγερά αδιάφορη και μάλιστα μου προκάλεσε και αρνητικά σχόλια, όπως πως ενδέχεται να είναι ελκυστική μια «διαμεσολαβητική» λύση όταν οι αντιμαχόμενες πλευρές επιδιώκουν τη μάχη μέχρις εσχάτων και αυτή τη μάχη φροντίζουμε εμείς οι δικηγόροι να εφοδιάζουμε συνεχώς με «πυρομαχικά»;

Όμως στη συνέχεια από προσωπική και όχι μόνο εμπειρία διαπίστωσα ότι όλο και περισσότεροι πελάτες ζητούν από το δικηγόρο τους κάτι διαφορετικό από την καθαρά δικαστική οδό, για την επίλυση των διαφορών τους.

Έτσι το 2006 άρχισα να ενημερώνομαι περισσότερο για το θεσμό και πραγματικά ενθουσιάστηκα για τις δυνατότητες που παρέχει όχι μόνο στην επίλυση των διαφορών αλλά και για την σύναψη συμφωνιών. Μάλιστα σχετική έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ διαπιστώνει ότι δεν είναι λίγες εκείνες οι επιχειρήσεις που θα προέκριναν τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους. Παράλληλα εκπαιδεύτηκα στην Αγγλία στις τεχνικές της διαμεσολάβησης και απέκτησα τη πιστοποίηση του διαμεσολαβητή.

Με μία ομάδα – τόσο γυναικών όσο και ανδρών – συναδέλφων όλων δικηγόρων, εκπαιδευμένων ή/και διαπιστευμένων διαμεσολαβητών επιχειρούμε να διαδώσουμε το θεσμό στη χώρα μας. Μάλιστα είχα την ευκαιρία να τον παρουσιάσω σε εκδήλωση της Wista στις αρχές Δεκεμβρίου 2009 στον Πειραιά ενώπιον πολυπληθούς και ενθουσιώδους ακροατηρίου.