Διευκρινίσεις για τη Διαμεσολάβηση

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

(Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 24.12.2009)

 

 

Κύριε Διευθυντά,

Σε συνέχεια του άρθρου της κας Ιωάννας Μάνδρου, σχετικά με τη Διαμεσολάβηση, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της «Κ» της 06.12.2009, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες σας για τη φύση του θεσμού και ορισμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής του στην Ελλάδα, που δεν περιλήφθηκαν σε αυτό.

Η Διαμεσολάβηση είναι θεσμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη, με τη βοήθεια ουδέτερων εκπαιδευμένων τρίτων, των Διαμεσολαβητών, να καταλήξουν σε συναινετικό διακανονισμό χωρίς έκδοση απόφασης από το Διαμεσολαβητή..

Το 2006 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΚΔΔ - www.hellenic-mediation.grαπό το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. με σκοπό να εξοικειώσει τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες και το Ελληνικό Δικαστικό σύστημα με τη Διαμεσολάβηση και να προωθήσει την εναλλακτική επίλυση των διαφορών. Λειτουργεί βάσει εσωτερικού κανονισμού και κώδικα δεοντολογίας των μελών του, στελεχώνεται από πιστοποιημένους από διεθνείς φορείς (Chartered Institute of Arbitrators - CiArb καιCentre for Effective Dispute Resolution - CEDR) Διαμεσολαβητές και διατηρεί πλούσια επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΔΔ διοργάνωσε το πρώτο συνέδριο ενημέρωσης για τη Διαμεσολάβηση στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 2007. Το Δεκέμβριο του 2008 συνδιοργάνωσε, σε συνεργασία με το CiArb και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την αναβάθμιση των εθνικών δεικτών ανταγωνιστικότητας, την πρώτη πιστοποίηση Διαμεσολαβητών. Υπό την αιγίδα του, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Πάτρα. Επίσης, είχε ενεργό συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία του υπό ψήφιση νόμου για τη μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας 52/2008 περί της εφαρμογής της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές καθώς και στην πρόσφατη δημόσια διαβούλευση του Υπ.Ο.Α.Ν. για την πρόταση νόμου με θέμα τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών.

Σε διεθνές επίπεδο, το ΕΚΔΔ συνεργάζεται με το κοινοτικό Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς(Office for Harmonization in the Internal Market - ΟΗΙΜ), συμβάλλοντας το 2008 και το 2009 στην εκπαίδευση των μελών του και με το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας Παρισίων (Centre de Mediationet dArbitrage de Paris - CMAP). Συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις και fora, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (European Association of Judges for Mediation GEMME), το InternationalLitigation Practice Group 
της Ένωσης Eurojuris International και το Διεθνές Forum Κέντρων Διαμεσολάβησης (World Forum of Mediation Centres) της Διεθνούς Ενώσεως Δικηγόρων (UnionInternationale des Avocats). Διοργανώνει δε, στις 21 Δεκεμβρίου, εκδήλωση με εισηγητή το Γάλλο Διαμεσολαβητή των Πιστωτικών Διαφορών (Mediateur du Credit).

Επισημαίνεται ότι τελεί υπό σύσταση η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, με τη μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απαρτίζεται από επιφανή μέλη του νομικού, επιχειρηματικού, πανεπιστημιακού χώρου και του δικαστικού σώματος.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν την υφιστάμενη δυναμική εξάπλωσης του θεσμού, που θα συντονίσει τη χώρα μας με τις διεθνείς επιταγές για την εξεύρεση οικονομικότερων, συντομότερων και αποτελεσματικών λύσεων των διαφορών, με σεβασμό στις ανάγκες των εμπλεκομένων μερών.

Αντωνέλος Σπύρος και Κρέμερ Μαρσέλ

Πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές MCiArb - Μέλη του ΕΚΔΔ