Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ρήτρες Διαμεσολάβησης

Παρατίθενται ρήτρες Διαμεσολάβησης, όπως προτείνονται από το I.C.C. (Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο).  Για περισσότερες πληροφορές βλ. www.icc.com

 

 

ICC ADR - Suggested clauses


Four alternative ICC ADR clauses are suggested. They are not model clauses, but suggestions, which parties may adapt to their needs, if required. Their enforceability under the law applicable to the contract should be evaluated.


Optional ADR

"The parties may at any time, without prejudice to any other proceedings, seek to settle any dispute arising out of or in connection with the present contract in accordance with the ICC ADR Rules."

 

Obligation to consider ADR

"In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, the parties agree in the first instance to discuss and consider submitting the matter to settlement proceedings under the ICC ADR Rules."

 

Obligation to submit dispute to ADR with an automatic expiration mechanism

"In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, the parties agree to submit the matter to settlement proceedings under the ICC ADR Rules. If the dispute has not been settled pursuant to the said Rules within 45 days following the filing of a Request for ADR or within such other period as the parties may agree in writing, the parties shall have no further obligations under this paragraph.

Obligation to submit dispute to ADR, followed by ICC arbitration as required
"In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, the parties agree to submit the matter to settlement proceedings under the ICC ADR Rules. If the dispute has not been settled pursuant to the said Rules within 45 days following the filing of a Request for ADR or within such other period as the parties may agree in writing, such dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules of Arbitration."